Stajnia Brzózki

PROCEDURY COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS MZ i MEN przygotowali?my dla Pa?stwa informacje dotycz?ce pobytu dzieci na obozach je?dzieckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie si? z nimi i stosowanie do procedu

Facebook
Facebook