Stajnia Brzózki

PROCEDURY COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS MZ i MEN przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące pobytu dzieci na obozach jeździeckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie do procedu

Poniżej przedstawiamy procedury związane z prewencją COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS MZ i MEN przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące pobytu dzieci na obozach jeździeckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie do procedur. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństawa dzieciom oraz nam wszystkim:

  • na miejscu zapewniamy środki do dezynfekcji
  • przywóz i odbiór dzieci odbywa się indywidualnie dla każdego uczestnika (godzina wskazana przez organizatora). Prosimy żeby wszystkie wymagane dokumenty były skrupulatnie wypełnione (karta kwalifikacyjna drukowanymi literami, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, zgoda na wykorzystanie wizerunku), przy ewentuanym rozliczeniu gotówkowym prosimy o odliczoną kwotę tak aby przyjęcia dziecka odbyło się w jak najkrótszym czasie. Prosimy również aby rodzice nie wchodzili do budynku zajmowanego przez uczestników
  • osoby przywożące dziecko na obóz muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub

choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku

  • jeżeli uczestnik zostaje na drugi turnus należy po pierwszym turnusie odebrać dziecko i przywieźć kolejnego dnia zgodnie z harmonogramem
  • prosimy nie odwiedzać dzieci w trakcie trwania turnusu
  • należy zaopatrzyć dzieci w środki ochrony osobistej (maseczki), w przypadku gdyby ich użycie było konieczne (np. wyjście do sklepu, zachorowanie)
  • w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych rodzice zobowiązani są odebrać je w ciągu max 12 godzin od momentu zgłoszenia tego faktu
  • ze względów higienicznych należy wyposażyć dzieci w śpiwór, poduszkę i podpisany bidon na napoje
  • informację o ewentualnej fakturze za pobyt należy przekazać w dniu przywiezienia dziecka podając adres e-mail, na który dokument zostanie wysłany
  • podsumowujący każdy turnus pokaz będzie odbywał się bez udziału rodziców i innych widzów. Relacja z niego będzie kazdorazowo udostępniana zainteresowanym
Facebook
Facebook