Stajnia Brzózki

PROCEDURY COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące pobytu dzieci na obozach jeździeckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do procedur

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące pobytu dzieci na obozach jeździeckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do procedur.

Poniżej przedstawiamy procedury związane z prewencją COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące pobytu dzieci na obozach jeździeckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do procedur. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz nam wszystkim:

  • na miejscu zapewniamy środki do dezynfekcji,
  • przywóz i odbiór dzieci odbywa się indywidualnie dla każdego uczestnika (godzina wskazana przez organizatora). Prosimy, żeby wszystkie wymagane dokumenty były skrupulatnie wypełnione (karta kwalifikacyjna drukowanymi literami, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, zgoda na wykorzystanie wizerunku); przy ewentualnym rozliczeniu gotówkowym prosimy o odliczoną kwotę, tak aby przyjęcie dziecka odbyło się w jak najkrótszym czasie. Prosimy również, aby rodzice nie wchodzili do budynku zajmowanego przez uczestników;
  • osoby przywożące dziecko na obóz muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
  • jeżeli uczestnik zostaje na drugi turnus, należy po pierwszym turnusie odebrać dziecko i przywieźć kolejnego dnia zgodnie z harmonogramem,
  • prosimy nie odwiedzać dzieci w trakcie trwania turnusu,
  • należy zaopatrzyć dzieci w środki ochrony osobistej (maseczki) w przypadku, gdyby ich użycie było konieczne (np. wyjście do sklepu, zachorowanie),
  • w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych rodzice zobowiązani są odebrać je w ciągu maks. 12 godzin od momentu zgłoszenia tego faktu,
  • ze względów higienicznych należy wyposażyć dzieci w śpiwór, poduszkę i podpisany bidon na napoje,
  • informację o ewentualnej fakturze za pobyt należy przekazać w dniu przywiezienia dziecka, podając adres e-mail, na który dokument zostanie wysłany,
  • podsumowujący każdy turnus pokaz będzie odbywał się bez udziału rodziców i innych widzów. Relacja z niego będzie każdorazowo udostępniana zainteresowanym.
Facebook
Facebook